Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61736
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế "tín dụng đen" ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Thảo
Keywords: Pháp luật
Tín dụng
Tín dụng đen
Việt Nam
Abstract: Tín dụng đen ở Việt Nam dụng đang là vấn nạn tác động đến đời sống, sinh hoạt, trật tự an toàn xã hội cũng như nền kinh tế quốc gia. Bài viết phân tích các quan điểm để nhận diện tín dụng đen các khoảng trống pháp lí trong quy định pháp luật về quản lý, xử phạt hành chính, xử lí hình sự đối với tín dụng đen; đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về định danh hành vi tín dụng đen, chế tài xử phạt hành chính, hình sự đối với tín dụng đen nhằm hạn chế và đẩy lùi hoạt động này ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 12 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH12.19.Hoan thien quy dinh PLuat_tin dung den_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.