Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61736
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của ba loài Ngoại mộc tái (Allophilus livescens Gagnep), Cày ri ta Hạ Long (Chirita halongenis Kiew & T.H.Nguyen) An điền...
Authors: Khiếu Thị Tâm
Issue Date: 2018-05-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 161 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31202.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.