Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61826
Title: Nghiên cứu một số giải pháp định tuyến trong tô-pô mạng liên kết hiệu năng cao và công cụ đánh giá
Authors: Kiều Thành Chung
Keywords: Tô-pô
Mạng liên kết hiệu năng cao
Công cụ đánh giá
Abstract: Nghiên cứu đề xuất giải thuật định tuyến đối với tô-pô mạng có kích thước lớn áp dụng cho tô-pô mạng ngẫu nhiên. Trong đó chú trọng vào việc sử dụng các thiết bị chuyển mạch thông dụng, chi phí thấp và sẵn có trên thị trường. Vấn đề này thể hiện trong việc giảm thiểu kích thước bảng định tuyến tại mỗi nút mạng (thiết bị chuyển mạch tương ứng), trong khi duy trì các yếu tố hiệu năng như đường kính mạng, trung bình chiều dài đường định tuyến, đảm bảo độ trễ toàn mạng thấp.
Advisor: Nguyễn Khanh Văn, Phạm Đăng Hải
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 137 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • KieuThanhChung-NV-2021-03-18-0930.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 103. TomTat-Body-2021-03-18-0950.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. BanTrichYeuLuanAnKTC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 473,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 13. VietNamese.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 13. English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.