Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61827
Title: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang
Authors: Phạm Trung Đức
Keywords: Nâng cao chất lượng
Dịch vụ
Mạng chuyển mạch chùm quang
Abstract: Đề xuất 3 mô hình điều khiển chấp nhận lập lịch có tên là ARP-SAC, TPAC và iTPAC nhằm giảm tỉ lệ mất mát dữ liệu; dựa vào quá trình dự báo tốc độ chùm đến tại nút lõi mạng chuyển mạch chùm quang trong môi trương phân biệt QoS. Đề xuất phương pháp phân tích dữ liệu trạng thái lập lịch nhằm tìm ra nguyên nhân lập lịch không thành công. Trên cơ sở kết quả phân tích, luận án chỉ ra rằng sử dụng đường trễ FDL nhằm tránh chồng lấp đầu và chồng lấp LAUT là giải pháp phù hợp nhất nhằm tăng tỉ lệ lập lịch thành công, giảm mất mát chùm và do đó tăng hiệu quả sử dụng băng thông trong OBS.
Advisor: Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 134 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • NCS - Pham Trung Duc - Luan An.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan_an_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan_an_TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS - Pham Trung Duc - Thong tin dong gop moi cua LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 277,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS - Pham Trung Duc - Thong tin dong gop moi cua LA - Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.