Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61828
Title: Quản trị rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm sử dụng mạng Bayes
Authors: Nguyễn Ngọc Tuấn
Keywords: Dự án phần mềm
Sử dụng mạng Bayes
Quản trị rủi ro
Abstract: Tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình và phương pháp khoa học để quản trị rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm (DAPM), trong đó quan tâm đến các đặc trưng của lập lịch DAPM, các yếu tố rủi ro thông dụng và khả năng ảnh hưởng của chúng lên lập lịch DAPM cũng như hỗ trợ những nhà quản trị dự án kiểm soát được tiến độ dự án. Các mô hình này dựa trên hướng tiếp cận xác suất dùng Mạng Bayes tích hợp vào các kỹ thuật lập lịch cũng như để phân tích định lượng các yếu tố rủi ro, và áp dụng cho cả dự án phát triển phần mềm truyền thống (theo mô hình thác nước - waterfall) và dự án phát triển phần mềm linh hoạt (Agile).
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng, Vũ Thị Hương Giang
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 132 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1LUAN AN TIEN SI-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2TOM TAT LUAN AN-VI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2TOM TAT LUAN AN-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 633,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3TRICH YEU LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 275,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4THONG TIN TOM TAT VE KET LUAN MOI CUA LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,96 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.