Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61855
Title: Nam Định phát triển nông nghiệp gắn với giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh
Authors: Nguyễn Thị Miền
Keywords: Nam Định
Nông nghiệp
Vấn đề xã hội
Sản xuất nông nghiệp
Giảm nghèo
Abstract: Trong những năm qua, tăng trưởng nông nghiệp Nam Định đã bước đầu gắn với giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong sản xuất nông nghiệp, song vẫn còn một số vấn đề đặt ra nhù: thiếu việc làm, việc làm có thu nhập thấp không bảo đảm cuộc sống người nông dân; trên tỷ lệ nghèo cao và bất bình đẳng trong thu nhập. Do vậy, cần đẩy mạnh tăng trưởng và nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo việc làm bền vững; thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT1.18.Nam Dinh phat trien nong nghiep_van de xa hoi nay sinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.