Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNgô Đình Xây-
dc.date.issued2018-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61880-
dc.description.abstractSinh thời, C.Mác đã đưa ra cách tiếp cận duy vật lịch sử về bản chất của tha hóa một hiện tượng xã hội, xuất phát từ con người, từ xã hội loài người; là lao động bị tha hóa; dẫn đến hệ quả - con người mất dần tính loài con người đã trở thành không phải chính mình, quay trở lại chi phối, nô dịch con người và xã hội loài người. Từ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa, tác giả cho rằng, ở Việt Nam hiện nay, tha hóa là một hiện tượng xã hội khá phổ biến, đang tồn tại ở nhiêu lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể: Tha hóa về hành vi sản xuất các tín (tức hình thái lao động) và sản phẩm lao động; tha hóa về các quan hệ xã hội; tha hóa các hệ giá trị xã hội; quyền lực bị tha hóa; tha hóa về hành vi tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectC.Mácvi
dc.subjectTha hóavi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectHiện tượng tha hóavi
dc.titleTừ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa đến các hiện tượng tha hóa ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2018-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.18.Tiep can cua Mac_hien tuong tha hoa_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.