Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61885
Title: Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Văn hóa
Trụ cột văn hóa
Tây Nguyên
Abstract: Bài viết làm rõ vai trò trụ cột của văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay.
Issue Date: 2018 -02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.18.Vai tro_tru cot van hoa_phat trien TNguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.