Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61957
Title: Xu hướng di dân các dân tộc thiểu số từ giác độ lực hút, lực đẩy
Authors: Nguyễn Đình Tấn
Keywords: Di dân
Dân tộc thiểu số
Dân tộc
Cư dân
Abstract: Trên cơ sở vận dụng lý thuyết "lực hút lực đẩy" trong nghiên cứu di dân các tộc thiểu số ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số xu hướng di dân phổ biến ở nước ta những năm qua, đó là: Xu hướng di dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên; từ vùng núi xuống đồng bằng từ trong nước ra nước ngoài. Trong các xu hướng đó thì xu hướng di cư của những cư dân có trình độ văn hóa thấp, lao động phổ thông, di cư theo mùa vụ, là xu hướng chính, thu hút lượng lớn người di cư.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.18.Xu huong di dan_dtoc thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.