Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62047
Title: Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Lê Ngọc Hùng
Keywords: Lý thuyết di cư
Di cư
Chính sách di cư
Đồng bào dân tộc thiểu số
Việt Nam
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày một số lý thuyết xã hội học về di cư, lý thuyết kinh tế học về di cư và thuyết liên ngành về di cư và áp dụng chúng ở Việt Nam
Issue Date: 2018-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 8 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT8.18.Ly thuyet ve di cu_chinh sach dong bao dtoc thieu so_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.