Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62122
Title: Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hoàng Lan
Issue Date: 2014-12-25
Type: Luận án, luận văn
Extent: 24 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24387.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 981,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.