Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62557
Title: Áp dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán ở các công ty chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuấn Duy
Keywords: Giá trị hợp lý
Công tác kế toán
Công ty chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán
Abstract: Luận án đã tổng hợp các mô hình tính giá trong kế toán (bao gồm cả giá trị hợp lý), các quan điểm lập quy khi đưa giá trị hợp lý vào trong các hệ thống chuẩn mực kế toán; hệ thống hóa các nguyên tắc chung khi áp dụng giá trị hợp lý, các quy định áp dụng giá trị hợp lý đối với các đối tượng kế toán có liên quan, các phương pháp và dữ liệu sử dụng để xác định giá trị hợp lý. Luận án đã xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam. Luận án đã đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Advisor: Mai Ngọc Anh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 234 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5. Luan an - Duy - Cap Hoc vien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4a. Tom tat luan an - Duy - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 604,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4b. Tom tat luan an - Duy - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 490,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a. Tom tat ket luan LA - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 367,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b. Tom tat ket luan LA - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 193,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.