Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62734
Title: Chính sách hậu tái định cư đối với dân tộc thiểu số ở một số dự án thủy điện ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Lâm Thành, Nguyễn Anh Phong
Vũ Huy Phúc, Phạm Thị Thu Hà
Nguyễn Mai Linh
Keywords: Chính sách
Tái định cư
Dân tộc thiểu số
Dự án thủy điện
Abstract: Chính sách hậu tái định cư là những chính sách hỗ trợ cho định cư, chính sách hậu tái người dân khu, điểm tái định cư nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế tạo việc làm tăng thụ nhập và giảm nghèo bền vững thông qua các giải pháp như tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng, V.V. Mặc dù, các dự án thủy điện đều triển khai các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân sau tái định nhưng tỷ lệ nghèo của hộ dân tộc thiểu số ở các khu, điểm tái định cư .
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18, tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.K2.9.20.Chinh sach hau tai dinh cu_dan toc thieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.