Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62798
Title: Giải pháp thúc đẩy hợp tác về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Việt Nam
ASEAN
Vận chuyển hàng hóa
Đường biển
Giải pháp thúc đẩy
Abstract: Luận án đã đặt ra và hoàn thành các nhiệm vụ sau đây: - Xây dựng cơ sở lí luận khoa học về giải pháp thúc đẩy hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN; Đánh giá thực trạng hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN thời gian qua. Từ đó phân tích những thuận lợi và hạn chế trong việc thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực vận tải biển của Việt Nam; Xây dựng giải pháp thúc đẩy hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN, bao gồm: Xây dựng và thiết lập các giải pháp thúc đẩy hợp tác về cảng biển, giải pháp thúc đẩy hợp tác về đội tàu biển, giải pháp thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực hàng hải, giải pháp thúc đẩy hợp tác về ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong cảng biển, các giải pháp thúc đẩy hợp tác về cơ chế chính sách. Từ đó nhận định xu hướng tất yếu của sự phát triển ngành vận tải biển trên phạm vi khu vực ASEAN và thế giới có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động vận tải biển của Việt Nam trong quá trình hợp tác, hội nhập. Mặt khác cung cấp những kiến nghị, kết luận nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp tác về vận chuyển hàng hóa bằng biển của Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn.
Advisor: Đinh Ngọc Viện, Vũ Trụ Phi
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 144 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS - NCS. Ha -BV TRƯỜNG 4-2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an cấp trường.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat luan an - NCS. NTTHà (Tieng Viet) (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat luan an - Eng- NCS. NTTHà (Tieng Anh) (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 252,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.