Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62815
Title: Nghiên cứu quy luật biến đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm
Authors: Nguyễn Văn Cương
Keywords: Thiết bị thủy âm
Nước biển
Vịnh Bắc bộ
Việt Nam
Vận tốc âm
Abstract: Luận án xây dựng được cơ sở dữ liệu vận tốc âm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ với mục đích đánh giá sự thay đổi vận tốc âm trên cơ sở dữ liệu theo không gian, thời gian và độ sâu. Hiển thị trực quan sự thay đổi vận tốc âm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ trích xuất giá trị vận tốc âm tại các thời điểm trên cơ sở dữ liệu và đánh giá với số liệu đo đạc thực tế đưa ra các đề xuất cho công tác xác định vận tốc âm phục vụ khảo sát. Vận tốc âm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có quy luật biến đổi phức tạp. Luận án đã đưa ra phân tích, đánh giá trực quan sự biến đổi vận tốc âm khu vực Vịnh Bắc Bộ theo vị trí, không gian và thời gian nhằm mục đích khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm.
Advisor: Đặng Nam Chinh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 169 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn LATS Nguyễn Văn Cương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS Tieng Viet Nguyễn Văn Cương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 386,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS Tieng Anh Nguyễn Văn Cương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.