Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62818
Title: Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị ở Việt Nam
Authors: Trần Anh Dũng
Keywords: Việt Nam
Tà vẹt bê tông
Đường sắt đô thị
Giá tuổi thọ
Tà vẹt
Abstract: Luận án đã xây dựng mô hình động lực học tương hỗ giữa đoàn tàu và kết cấu đường của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông với 35 bậc tự do của toa xe và 4 bậc tự do đối với kết cấu đường. Ứng dụng mô hình mô phỏng 3D động lực học đoàn tàu và kết cấu đường đường sắt đô thị bằng phần mềm SIMPACK trong một chỉnh thể thống nhất để xác định tải trọng động, kết quả được sử dụng để tính toán hệ số tải trọng động phù hợp với kết quả đo thực nghiệm. Luận án đã nghiên cứu thực nghiệm hiện trường đề xuất công thức thực nghiệm tính hệ số tải trọng động của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông với giá trị phù hợp với kết quả tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp mô phỏng. Kết quả này là cơ sở để xác định tải trọng động trong quá trình tính toán kết cấu tầng trên đường sắt đô thị.
Advisor: Phạm Văn Ký, Lê Hải Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 163 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tóm tắt luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Thông tin luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 339,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Thông tin luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 199,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.