Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62820
Title: Nghiên cứu tương tác kết cấu-đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô
Authors: Huỳnh Văn Quân
Keywords: Tải trọng động đất
Phần tử vĩ mô
Kết cấu-đất nền
Abstract: Nghiên cứu thực nghiệm bàn rung tương tác kết cấu-đất nền: với hai mô hình có và không có kết cấu phần trên, gia tốc động đất có độ lớn thay đổi, chiều sâu chôn móng khác nhau. Xây dựng được phương trình tích phân số tương tác kết cấu-đất nền theo phương pháp Newmark. Kết quả phân tích và nghiên cứu thực nghiệm là chuyển vị và gia tốc theo phương ngang. Trong khi các tác giả trước đó chỉ dừng lại ở công bố góc xoay và độ lún của hệ.
Advisor: Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Trung Kiên
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 137 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Huynh Van Quan_Tom tat LA_tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh Van Quan_Tom tat LA_tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh Van Quan_Thong tin LA tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh Van Quan_Thong tin LA tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 83,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.