Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63037
Title: Ngành kiểm sát Nhân dân với công tác phòng, chồng tham nhũng trong thời gian qua
Authors: Hoàng Thị Thắm, Phạm Công Lưu
Keywords: Kiểm sát
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Nhận thức rõ vai trò, tâm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua Viện kiểm sát Nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 7 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.7.21.Nganh Ksat Nhan dan_phong chong tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.