Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63187
Title: Những bất cập trong chính sách dân tộc thời gian qua và hướng khắc phục
Authors: Trần Thị Bích Huệ, Hà Thị Thùy Dương
Keywords: Chính sách dân tộc
Đồng bào dân tộc
Dân tộc
Abstract: Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dụng và thực thi chính sách dần tộc, từ đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc ở nước ta, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách dân tộc ở nước ta vân còn tồn tại nhiều bất cập, làm giảm ý nghĩa và hiệu quả của các chmh sách đã ban hành. Vì vậy, việc nhận thức rõ những bất cập là cần thiết để có những hướng khắc phục trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 302 tháng 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.302.3.21.Bat cap chinh sach dan toc_khac phuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.