Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63257
Title: Nhân lực chất lượng cao trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn Thị Lê Trâm
Keywords: Nghệ An
Ngành xây dựng
Nhân lực chất lượng cao
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân lực chất lượng cao (NLCLC) trong ngành xây dựng; Thực trạng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hội nhập.
Advisor: Phạm Thị Túy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA- Tram -ban da quet (Bv cap HV-ok).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRAM- TÓM TẮT (Bv -cap HV-ok).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 647,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN VE LUAN AN TIÉN SI_52cf0d814dc28e11e91ec55f880a3d07.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 910,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.