Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63328
Title: Năng suất lao động và các nhân tố tác động đến năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam
Authors: Cao Hoàng Long
Keywords: Ngành công nghiệp thực phẩm
Năng suất lao động
Nhân tố tác động
Việt Nam
Abstract: Luận án đã tích hợp một số nhân tố tác động đến mức NSLĐ của doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) Việt Nam vào mô hình một cách có hệ thống, bao quát hơn các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện. Luận án đã vận dụng được phương pháp thống kê để phân tích thực trạng và biến động của NSLĐ bình quân ngành CNTP cũng như từng tiểu ngành ba chữ số và ứng dụng được các phương pháp ước lượng bằng mô hình số liệu mảng tĩnh và mô hình số liệu mảng hệ thống động để đánh giá đóng góp của các nhân tố đến NSLĐ. Luận án cũng chứng minh được mối quan hệ tích cực giữa NSLĐ hiện tại và NSLĐ thời kỳ trước của ngành CNTP Việt Nam. Luận án đã đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm tăng NSLĐ bao gồm: Đầu tư vào R&D, Áp dụng đổi mới sáng tạo, Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, Đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người lao động, Giảm chi phí thời gian, Xóa bỏ các rào cản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.
Advisor: Hoàng Yến
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_CaoHoangLong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_CaoHoangLong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_CaoHoangLong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 732,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_Cao Hoang Long_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_Cao Hoang Long_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.