Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63353
Title: Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tàu thủy tại khu neo đậu Vũng Tàu
Authors: Phạm Nguyên Đăng Khoa
Keywords: Tác động của dòng chảy
Tàu thủy
Vũng Tàu
Khu neo đậu
Abstract: Luận án xây dựng quy trình tổng quát để thiết lập hàm số xác định lực căng lỉn neo, từ đó cho phép ta xác định được lực căng lỉn neo ở bất kỳ tốc độ dòng chảy nào trong khoảng khảo sát. Như vậy, kết hợp với bộ kết quả tính toán mô phỏng sẽ tạo được bộ dữ liệu về neo đậu cho mỗi tàu cụ thể. Giải quyết được tồn tại trong chuyên ngành khi đang sử dụng các công thức thực nghiệm để tính toán lực căng lỉn neo. Xây dựng quy trình nghiên cứu thực nghiệm. Thiết kế, chế tạo mô hình tàu và các thiết bị phụ trợ phục vụ quá trình nghiên cứu thực nghiệm một phần kết quả cơ bản của luận án là lực căng lỉn neo cho 15 điểm làm việc.
Advisor: Nguyễn Xuân Phương, Vũ Văn Duy
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 119 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.-Luan-an-Tien-si-ky-thuat-NCS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.1-Tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 906,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.2-Tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 921,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.1.-Thong-tin-tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 165,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.2.-Thong-tin-tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 154,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.