Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63388
Title: Phòng, chống tham nhũng ở Indinesia và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Phương
Keywords: Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Indinesia
Việt Nam
Abstract: Indonesia là một quốc gia mà ở đó tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt trong suốt 20 năm qua với những bước thăng trầm và mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng độc lập gây nhiều tranh luận, cả trên lý thuyết và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích công tác phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và rút ra một số gợi mở cho công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-19
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (419), tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP19.20.Phong chong tham nhung_ Indonesia_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 112,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.