Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63592
Title: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Tình hình quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nước
Tài nguyên nước
Việt Nam
Quản lý tài nguyên nước
Abstract: Mục tiêu của việc Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) là quá trình hỗ trợ các quốc gia đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về nước, phương pháp này đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong quản lý và sử dụng nước bền vững tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Tài nguyên nước được thông qua năm 1998 (sửa đổi năm 2012) và các nghị định hướng dẫn thực hiện luật này đã đưa ra bước tiến quan trọng hướng tới QLTHTNN. Tuy nhiên, các chính sách về QLTHTNN chưa được kiện toàn. Để làm rõ thực trạng tài nguyên nước và các hoạt động QLTHTNN tại Việt Nam, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin trân trọng giới thiệu tổng luận .Quản lý tài nguyên nước tổng hợp - Tình hình quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam".
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 41 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế-Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLKHCN.Vista.2015.Qly tai nguyen nuoc_tinh hinh_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.