Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63618
Title: Phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đô thị xanh
Đông Nam Á
Phát triển đô thị xanh
Abstract: Tổng luận: “Phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á” với các nội dung liên quan đến nhu cầu và chính sách, cũng như đòn bẩy cho phát triển đô thị xanh của các đô thị trong khu vực này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 58 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế-Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLKHCN.Vista.2017.Phat trien do thi xanh_Dong Nam A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.