Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64487
Title: Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Authors: Võ Văn Hải, Lê Văn Kiều
Keywords: Bảo vệ tổ quốc
Quân đội nhân dân Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Abstract: Biển, đảo Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam, với vai trò là lực lượng nòng cốt. Bài viết phân tích tình hình biển, đảo hiện nay và kiến nghị các giải pháp.
Issue Date: 2021-03-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.