Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Văn Hoan-
dc.date.issued2020-11-25-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64495-
dc.description.abstractLàm việc trong môi trường đặc thù, cán bộ hậu cần quân đội dễ bị tác động bởi mặt trái nền kinh tế thị trường, những cám dỗ lợi ích vật chất. Do đó, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác của cán bộ hậu cần phải là việc làm thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectQuân độivi
dc.subjectHậu cần quân độivi
dc.subjectĐội ngũ cán bộvi
dc.subjectKinh tế thị trườngvi
dc.titleNâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nayvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.