Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64499
Title: Quốc gia tầm trung với định hướng ngoại giao chuyên biệt: Một số gợi ý cho Việt Nam đến năm 2030
Authors: Vũ Lê Thái Hoàng, Đỗ Thị Thủy
Keywords: Đối ngoại đa phương
Ngoại giao chuyên biệt
Quốc gia tầm trung
2030
Môi trường chiến lược
Abstract: Ngoại giao chuyên biệt nhiều thập niên qua đã, đang là lựa chọn và định hướng chính sách đối ngoại quan trọng, phổ biến, phù hợp với thế và lực của các nước tầm trung trong một môi trường chiến lược biến động nhanh chóng, phức tạp nhưng cũng mở ra nhiều dư địa, cơ hội. Bài viết phân tích quốc gia tầm trung với vị thế đặc thù trong quan hệ quốc tế; ngoại giao chuyên biệt: Sự lựa chọn phù hợp với quốc gia tầm trung; ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030.
Issue Date: 2021-06-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.