Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64512
Title: Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và các nước
Authors: Thanh Hòa
Keywords: Hợp tác
Hợp tác doanh nghiệp
Ý
Lào
Thụy Sĩ
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ hợp tác các doanh nghiệp địa phương Việt Nam và Italy, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào, diễn đàn thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam-Thụy Sĩ.
Issue Date: 2018-07-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.