Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64513
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thu Phương-
dc.date.issued2015-09-25-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64513-
dc.description.abstractBài viết phân tích quá trình tận dụng tối đa nội lực; tăng cường ngoại lực; mở rộng hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectNội lựcvi
dc.subjectNgoại lựcvi
dc.subjectCộng đồng Kinh tế ASEANvi
dc.subjectHiệp hội các quốc gia Đông Nam Ávi
dc.subjectASEANvi
dc.subjectAECvi
dc.titleTăng cường nội lực, phát huy ngoại lực hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEANvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.