Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64542
Title: Về 3 đặc điểm của tiến trình hội nhập EU sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Authors: Nguyễn Đình Luân
Keywords: Hội nhập EU
Đông Á
Châu Âu
Chiến tranh thế giới thứ hai
Tiến trình hội nhập
Abstract: Thuyết "châu Âu là trung tâm của thế giới" đã từng bị phê phán, tuy nhiên, từ quá trình khoan dung, hòa giải, liên kết và hội nhập phát triển bền vững ở châu lục này có thể rút ra được một số kinh nghiệm bổ ích cho các châu lục khác, đặc biệt là đối với Đông á. Bài viết tập trung vào 3 đặc điểm của tiến trình hội nhập EU sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Issue Date: 2010-10-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.