Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64544
Title: Về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Lê Thị Tình, Đoàn Thị Mai Liên
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
4.0
Khoa học
Công nghệ
Năng suất
Chất lượng
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) được nhắc nhiều đến trong vài năm qua đã và đang mang lại cả cơ hội và thách thức, tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Bài viết phân tích nội hàm cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tác động đa chiều của cách mạng công nghiệp 4.0; một số hàm ý chính sách.
Issue Date: 2017-08-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 261,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.