Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64548
Title: Vì một tương lai châu Á thịnh vượng
Authors: Đức Toàn
Keywords: Châu Á - Thái Bình Dương
Châu Á
Thịnh vượng
Diễn đàn châu Á Bác Ngao
Tăng trưởng kinh tế
Xóa đói giảm nghèo
Abstract: Bài viết phân tích nội dung của diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018; phiên bản Diễn đàn Kinh tế thế giới của châu Á; Châu Á dự báo có mức tăng trưởng kinh tế đứng đầu thế giới.
Issue Date: 2018-04-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Vì một tương lai châu Á thịnh vượng_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.