Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64638
Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống điều hướng thông minh cho robot tự hành trong môi trường bất định
Authors: Đỗ Nam Thắng
Keywords: Phát triển hệ thống
Hệ thống điều hướng thông minh
Môi trường bất định
Abstract: Luận án đã đạt được một số kết quả mới cụ thể như sau: Đề xuất, phát triển hệ thống phát hiện, bám sát nhiều đối tượng và khung điều hướng cho hệ thống điều hướng rô bốt trong môi trường bất định. Sử dụng kỹ thuật học sâu Deepsoft và học sâu tăng cường A3C. Đề xuất, phát triển hệ thống dự đoán ý định tương tác của người đối với robot ứng dụng hệ thống Openpose và mạng LTSM.
Advisor: Phạm Trung Dũng, Nguyễn Quang Hùng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 121 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn Luận án NCS Đỗ Nam Thắng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS Đỗ Nam Thắng_Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 867,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS Do Nam Thang_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu Luận án NCS Đỗ Nam Thắng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 196,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin kết luận mới của luận án-NCS Đỗ Nam Thắng .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.