Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64645
Title: Giải pháp tài chính phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội
Authors: Vũ Thị Lan Nhung
Keywords: Giải pháp tài chính
Tài chính
Nhà ở xã hội
Hà Nội
Nhà ở
Abstract: Luận án đã phân tích thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính nhằm phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội giai đoạn 2011-2020 bao gồm 4 nội dung cơ bản: (1) thực trạng sử dụng giải pháp nguồn vốn, (2) thực trạng sử dụng giải pháp về thuế, (3) thực trạng sử dụng giải pháp tín dụng, (4) thực trạng sử dụng giải pháp về giá. Qua đó, luận án đã đưa ra các đánh giá độc lập về kết quả đạt được, hạn chế cũng như chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong quá trình sử dụng các giải pháp tài chính phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội. Luận án đã tiến hành điều tra cần thiết đối với 3 nhóm đối tượng khác nhau là: Nhóm 1: các cơ quản lý Nhà nước, các chuyên gia về lĩnh vực nhà ở xã hội ; Nhóm 2: các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội; Nhóm 3: người thụ hưởng (người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội) để có cái nhìn khách quan, khoa học, đầy đủ và toàn diện hơn phục vụ cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.
Advisor: Nguyễn Minh Hoàng, Ngô Trí Long
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 236 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_VuThiLanNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat TV-VuThiLanNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat TA-VuThiLanNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL mới TViet-VTLNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 409,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL mới TA-VTLNhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 409,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.