Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64646
Title: Nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhà xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng động đất ở Việt Nam bằng phương pháp Monte - Carlo cải tiến
Authors: Vũ Trọng Huy
Keywords: Phương pháp Monte - Carlo cải tiến
Động đất
Kết cấu nhà xây dựng
Chịu ảnh hưởng động đất
Việt Nam
Abstract: Luận án đã nhận diện, phân loại và số hóa các tham số mờ điển hình trong tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 bằng cách mờ hóa các tham số mờ và biến đổi tương đương về định lượng giữa tham số mờ với các tham số khác, để phục vụ tính toán công trình xây dựng trong vùng động đất trên cùng một sơ đồ, gồm 3 đại lượng: tất định, ngẫu nhiên và mờ. Đã bổ sung và hoàn thiện thuật toán phân tích mờ kết cấu bằng phương pháp Monte – Carlo cải tiến để tính tác động động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 lên công trình nhà, có kể đồng thời 3 loại tham số: tất định, ngẫu nhiên và mờ. Đã khảo sát một số kết cấu công trình nhà chịu động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 bằng thuật toán đề nghị và bằng thuật toán tất định hiện hành, từ đó so sánh, đánh giá kết quả và nêu ra một số nhận xét có ý nghĩa lưu ý kỹ thuật. Kết quả cho thấy tính toán theo thuật toán đề nghị sai số so với kết quả tính toán theo thuật toán tất định hiện hành là chấp nhận được, phù hợp quy luật định tính và sự làm việc thực của kết cấu.
Advisor: Nguyễn Võ Thông, Nguyễn Văn Phó
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 201 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toàn văn luận án NCS. Vũ Trọng Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt luận án -V- NCS. Vũ Trọng Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Trích yếu luận án-NCS. Vũ Trọng Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 491,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Đóng góp mới-V-NCS. Vũ Trọng Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 422,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Đóng góp mới-E-NCS. Vũ Trọng Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 406,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.