Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64647
Title: Sàng lọc các thảo dược có khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase để giảm sự tạo thành acid uric
Authors: Từ Văn Quyền
Keywords: Sự tạo thành acid uric
Enzyme xanthine oxidase
Khả năng ức chế
Thảo dược
Sàng lọc
Abstract: Nghiên cứu đã phân lập được enzyme XO từ nguồn sữa bò địa phương có hoạt tính tương đương với hoạt tính của enzyme thương mại. Các điều kiện phù hợp cho hoạt động của enzyme XO đã được xác định. Cao chiết của 8 loại thảo dược ở đồng bằng sông Cửu Long đã được khảo sát khả năng ức chế enzyme XO. Cao chiết ethanol cỏ xước là một đối tượng mới đã được chứng minh có tác dụng ức chế enzyme XO và làm nồng độ acid uric huyết thanh chuột bị tăng acid uric xuống đạt mức bình thường. Đề tài đã ly trích được 3 hợp chất có khả năng ức chế enzyme XO từ cây cỏ xước. Trong đó, quercitrin có hoạt tính ức chế khá mạnh enzyme XO (IC50 = 37,7 µg/mL).
Advisor: Đái Thị Xuân Trang
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 158 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVQUYEN_toanvanluanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVQUYEN_TomtatluanantiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 755,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVQUYEN_TomtatluanantiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 822,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVQUYEN_trangthongtinLA_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 225,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVQUYEN_trangthongtinLA_TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 294,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.