Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64648
Title: Nghiên cứu ứng dụng enzyme protease trong chế biến bột protein thủy phân từ phụ phẩm cá tra sử dụng làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Authors: Đặng Minh Hiền
Keywords: Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Phụ phẩm cá tra
Thủy phân
Enzyme protease
Chế biến bột protein
Abstract: Luận án nghiên cứu sử dụng ba enzyme thương mại thủy phân protein phụ phẩm thịt dè và máu cá tra tạo ra sản phẩm có giá trị về dinh dưỡng sử dụng như nguồn peptone nuôi cấy vi sinh vật. Kết quả nghiên cứu tạo thêm những hướng đi mới là sản xuất sản phẩm protein thủy phân từ thịt dè và máu cá tra, tạo ra sản phẩm dinh dưỡng như một nguồn peptone. Nghiên cứu quá trình thủy phân protein từ phụ phẩm này bằng ba loại enzyme bromelain, papain và neutrase góp phần cung cấp thêm các thông tin về động học của quá trình thủy phân và góp phần mở ra một hướng đi mới trong việc thu hồi protein phụ phẩm và nâng cao giá trị phụ phẩm protein. Mặt khác, nghiên cứu làm giảm đáng kể chi phí xử lý phụ phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời cải thiện và nâng cao giá trị thương mại của phụ phẩm cá tra.
Advisor: Nguyễn Công Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 200 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van Luan an_Dang Minh Hien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 947,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrangthongtinLuanan - TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 219,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrangthongtinLuanan - TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 205,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.