Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64652
Title: Nghiên cứu nâng cao tính chất của một số vật liệu polyme bằng khoáng talc biến tính hữu cơ
Authors: Nguyễn Văn Thủy
Keywords: Vật liệu polyme
Khoáng talc biến tính hữu cơ
Tính chất
Talc
Abstract: Lần đầu tiên ở Việt Nam, khoáng talc của vùng Thanh Sơn, Phú Thọ đã được nghiên cứu có hệ thống về biến tính bề mặt và khả năng sử dụng làm chât độn gia cường cho vât liệu CSTN và lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn và lớp phủ phồng nở chống cháy. Các kết quả của luận án có tác dụng định hướng khả năng ứng dụng khoáng talc trong công nghệ vật liệu polyme nói chung, khuyến khích các nhà khai khoáng chế biến sâu khoáng talc, tạo sản phẩm thương mại có giá trị cao. Khoáng talc đã được nghiên cứu để gia tăng tính chất cho lớp phủ phồng nở chống cháy. Kết quả là talc đã làm tăng độ phông nở và độ bền chắc của lớp than sau khi cháy
Advisor: Ngô Thế Kế
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 147 trang; pdf
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS - Nguyen Van Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA tieng Viet - Nguyen Van Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA tieng Anh - Nguyen Van Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi tieng Viet - Nguyen Van Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 562,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi tieng Anh - Nguyen Van Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 498,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.