Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64653
Title: Nghiên cứu sự thỏa mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
Authors: Đoàn Ngọc Phượng
Keywords: Bồi thường
Sự thỏa mãn của người dân
Nhà nước thu hồi đất
Abstract: Nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết về sự thỏa mãn (Lewin, 1975; Peyton và cộng sự, 2003; Hovlvà và cộng sự, 1957; Kotler và cộng sự; 1996), lý thuyết về sự công bằng (Adams, 1963, 1966; Colquitt và cộng sự, 2005) và từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư và hộ gia đình có đất bị thu hồi, nghiên cứu đã bổ sung và thảo luận các yếu tố cấu thành sự thoả mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ (BT, HT) khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: (1) Sự thỏa mãn về mức BT, HT; (2) Phương thức bồi thường; (3) tổ chức thực hiện BT, HT và (4) Sự thay đổi cuộc sống sau khi thu hồi đất.
Advisor: Ngô Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Cường
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 175 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DoanNgocPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanNgocPhuong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 786,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanNgocPhuong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 384,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanNgocPhuong_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanNgocPhuong_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 252,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.