Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64760
Title: Khi không còn mưa thuận gió hòa
Authors: Huy Vũ
Keywords: Khi không còn mưa thuận gió hòa
Không còn mưa thuận gió hòa
Mưa thuận gió hòa
Thiên tai
Phòng, chống thiên tai
Abstract: Trong vòng 20 năm qua, ở nước ta, mỗi năm, thiên tai làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất chiếm khoảng 1% - 1,5% GDP, ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhiều người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Thiên tai đã và đang là nỗi lo lớn đối với toàn xã hội. Bài viết trình bày tình trạng thiên tai dồn dập, khó lường, nỗ lực phòng, chống thiên tai và những khó khăn, bất cập nâng cao tính chủ động trong phòng, chống thiên tai.
Issue Date: 2018-11-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Khi không còn mưa thuận gió hòa_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.