Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64773
Title: Một số giải pháp nhằm hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phan Thị Hồng Xuân
Keywords: Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân
Sử dụng phương tiện cá nhân
Phương tiện cá nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trình bày việc quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại các thành phố lớn ở nước ta, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh có những hiệu ứng tích cực, bên cạnh đó quá trình này còn kéo theo không ít vấn đề về môi trường, y tế, xã hội, việc làm,… cần giải quyết, trong đó không thể không nói tới giao thông.
Issue Date: 2017-05-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.