Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64862
Title: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp lưu vực sông Bé
Authors: Phan Văn Trung
Keywords: Điều kiện tự nhiên
Nông-lâm nghiệp
Lưu vực sông Bé
Sông Bé
Abstract: Công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cảnh quan để đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé. Xây dựng bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1/250.000 lưu vực sông Bé. Xác định mức độ thích hợp và thứ tự ưu tiên của các loại cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp ở lưu vực. Đề xuất sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ phát triển nông – lâm theo hướng bền vững ở từng vùng của lưu vực sông Bé.
Advisor: Nguyễn Thám, Nguyễn Đăng Độ
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. TOAN VAN LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 587,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. TRICH YEU LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN_tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 275,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN_tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 18,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.