Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64908
Title: Hòa giải tranh chấp dân sự ở cơ sở - từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Phan Vĩnh Tuấn Anh
Keywords: Hòa giải tại cơ sở
Hòa giải viên
Tranh chấp dân sự
Abstract: Hòa giải từ lâu được biết đến như là một phương thức hữu hiệu giúp các bên tranh chấp có cơ hội được cùng bàn bạc và tìm ra hướng giải quyết tối ưu nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên. Tuy nhiên, đa phần chỉ tiếp cận quá trình hòa giải tại Tòa án mà chưa quan tâm đến quá trình hòa giải tại cơ sở (các thôn, các tổ dân phố) có ý nghĩa hữu hiệu trong việc giải quyết nhanh chóng và tốt đẹp mối quan hệ giữa các bên tranh chấp. Bài viết tập trung nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hòa giải tại cơ sở tại tỉnh Thiên Huế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở trên thực tế.
Issue Date: 2017-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL3.17_Hoa giai tranh chap dan su_thuc tien_ap dung_TTHue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.