Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64916
Title: Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính: Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi
Authors: Đỗ Quỳnh Chi
Keywords: Đại dịch COVID-19
Kinh tế
Covid-19
Doanh nghiệp
Người lao động
Abstract: Nghiên cứu phân tích các tác động của đại dịch Covid-19, quá trình điều chỉnh và ứng phó của doanh nghiệp và người lao động trước các tác động, nghiên cứu dựa trên hai khảo sát mẫu: khảo sát với 292 NLĐ và 58 doanh nghiệp trong các ngành du lịch, dệt may, điện tử, chế biến hải sản và chế biến gỗ trong nửa cuối tháng 4/2020.
Issue Date: 2020
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 50 trang, pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.