Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64956
Title: Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Phạm Thị Thanh Bình
Keywords: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp
Abstract: Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng trưởng kinh tế nhanh và đang ở trong thời kỳ dân số vàng với nguồn lao động dồi dào. Nếu tận dụng được Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển, hiện đại hóa nền kinh tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bài viết trình bày Việt Nam tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn ở mức thấp; những lợi thế, cơ hội và thách thức và các giải pháp vần thực hiện đồng bộ để tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0.
Issue Date: 2018-10-24
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 416,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.