Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64975
Title: Xu hướng, thách thức đối với việc làm dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0
Keywords: Xu hướng việc làm
Thách thức đối với việc làm
Việc làm
Cách mạng công nghiệp 4.0
Công nghiệp 4.0
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của rô bốt có trí tuệ nhân tạo được dự báo đến khoảng năm 2035 sẽ có trí thông minh ngang một người bình thường. Vấn đề đặt ra ở đây là con người sẽ phải đối diện như thế nào với thách thức việc làm khi người máy đang dần có thể thay thế?. Bài viết trình bày xu hướng đào tạo, tuyển dụng lao động và việc làm và thách thức đối với việc làm hiện nay.
Issue Date: 2018-09-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.