Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64995
Title: Nhận diện tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và những vấn đề pháp lý đặt ra
Authors: Bùi Đức Hiền
Keywords: Kiểm soát ô nhiễm
Cách mạng công nghiệp 4.0
Bảo vệ môi trường
Abstract: Bài viết phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó gợi mở nhu cầu điều chỉnh pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-06-15
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_35.18_Cuoc CMang cong nghe 4.0_o nhiem moi truong_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.