Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65017
Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Authors: Vũ Duy
Keywords: Giải quyết thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Abstract: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; trong đó mục đích tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; vịch vụ công trực tuyến phải đơn giản, dễ sử dụng; và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01-11-2019.
Issue Date: 2018-11-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.