Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Hoàng Trang-
dc.date.issued2017-06-30-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65094-
dc.description.abstractCải cách thủ tục hành chính trong trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectCải cách thủ tục hành chínhvi
dc.subjectThủ tục hành chínhvi
dc.subjectHoạt động của các cơ quan Đảngvi
dc.subjectCơ quan Đảngvi
dc.titleĐẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.