Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65198
Title: Bàn về vị trí pháp lý của cơ quan điều tra vụ việc phòng vệ thương mại
Authors: Mai Xuân Hợi
Keywords: Phòng vệ thương mại
Cơ quan điều tra
Abstract: Trong bối cảnh việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đôi khi không xuất phát từ chính lợi ích của doanh nghiệp, thay vào đó là bị sự chi phối bởi các mệnh lệnh hành chính xuất phát từ mối quan hệ về kinh tế, chính trị giữa các quốc gia thì việc pháp luật sử dụng một cơ quan là Cục Phòng vệ thương mại trực thuộc Bộ Công thương để điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại là không hợp lý. Vì vậy, nghiên cứu đã đề xuất xây dựng một thiết chế độc lập về mặt vị trí pháp lý để thay thế, nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa trong quá trình điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại.
Issue Date: 2018-12-25
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL37.18_Phap ly_co quan dieu tra_phong ve thuong mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.